Profesionálny výcvik pilotov UAV

V akadémii Drone Pilot Academy pripravujeme potenciálnych pilotov UAV na praktické a teoretické preskúšanie pred Dopravným úradom Slovenskej republiky. Vďaka znalostiam nadobudnutých počas školenia si účastníci osvoja všetky potrebné teoretické a praktické znalosti potrebné pre komerčnú ale aj rekreačnú činnosť vykonávanú bezpilotnými prostriedkami. Toto školenie je vhodné pre skúsených pilotov ale aj začiatočníkov, nakoľko disponujeme simulátormi lietania, zariadeniami pre úplných začiatočníkov ale aj profesionálnymi strojmi.

Školenie pozostáva z dvoch častí:

 1. Teoretický výcvik – v rozsahu 16 vyučovacích hodín
 2. Praktický výcvik – v požadovanom rozsahu

TEORETICKÝ VÝCVIK

 • Letecké právo
 • Všeobecné znalosti UAV
 • Plánovanie a vykonanie letu
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu
 • Komunikácia

PRAKTICKÝ VÝCVIK

 • Preskúšavací let na leteckom simulátore
 • Príprava letu (čitanie NOTAMov, zistenie meteorologickej situácie)
 • Predletová kontrola stroja
 • Nácviky vzletov
 • Nácvik pristátia
 • Ovládanie stroja v priestore, orientácia stroja
 • Ovládanie kamery pri dynamických preletoch

V Drone Pilot Academy sa zoznámite nielen s rôznymi kategóriami UAV, ale aj s doplnkovými prístrojmi používanými pri prevádzke:

 • Ovládanie RC vysielača
 • Technický prehľad riadiacich systémov
 • Zoznámenie sa s používanými softwarovými nástrojmi
 • Nastavenie kamery a iných senzorov

Súčasťou výcviku je aj konzultácia k téme legislatívnych náležitostí potrebných pri registrácii dronov na Dopravnom úrade a náležitostí potrebných pre získanie povolenia na Letecké práce.

Kontaktujte nás: academy@uavonic.com